Vitajte na stránke výmenno zberateľskej burzy militarií a starožitností  v Zohore.

Aktuálne termíny na rok 2024   30.6 / 29.9.

predajca vstupného 5€ stôl 1x1m,
vstupné náštevník 3€
deti do 15 rokov zdarma v sprievode rodičov

História zberateľskej burzy začala v Jarovciach kde sme začínali a úspešne vybudovali pravidelné burzy militarií a starožitností.  Rozhodli sme sa pre trvalú zmenu usporiadať burzy v Kultúrnom dome v Zohore pre väčšie priestory a možnosti parkovania.  Výborná poloha blízko Bratislavy , diaľnice D2 spojenie s Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom. Zástavka vlakového spojenia  ŽSR hlavný smer Bratislava a zástavka hromadnej dopravy SAD.

Predajcovia zo Slovenska , Slovinska, Čiech, Poľska, Rakúska a Maďarska.

Current dates for 2024 30.6 / 29.9.

entrance fee seller €5 table 1x1m,
entrance ticket €3
children under 15 free when accompanied by their parents.
The history of the collector’s exchange began in Jarovce, where we started and successfully built regular exchanges of militaria and antiques. For a permanent change, we decided to organize the stock exchanges in the Culture House in Zohor for larger spaces and parking options. Excellent location near Bratislava, highway D2 connection with the Czech Republic, Austria and Hungary. Stop of the ŽSR train connection main direction Bratislava and public transport stop SAD.
Sellers from Slovakia, Slovenia, the Czech Republic, Poland, Austria and Hungary.